Educaţia respectului pentru copii

Feb 02, 2012 No Comments by

Într-un colţişor vesel, dedicate copiilor, de la „Body, Mind, Spirit Festival”, am aflat despre o educaţie a viitorului, în care copiii sunt ghidaţi să îşi valorifice la maxim potenţialul.

Pas cu pas.
Step by Step este o metodă alternativă de educaţie a copiilor de la naştere până în adolescenţă bazată pe datele psihologiei ştiinţifice a dezvoltării copilului. Metoda s-a consolidat şi verificat în peste 30 de ani de aplicare şi funcţionează în peste 26 de ţări. Elaborarea metodei şi licenţa ei aparţine Children Resource International din Washington – SUA.
În România programul Step by Step (“Pas cu Pas” – în limba engleză) a debutat în 1994, la iniţiativa Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă.
Programul Step by Step este acreditat ca alternativă de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

DE CE şi CUM
Cercetările contemporane privind dezvoltarea arată că persoane diferite se dezvoltă în ritmuri diferite şi că există perioade critice individualizate de dezvoltare.

De aceea, educaţia e individualizată. Copilul merge spre cunoaşterea lumii înconjurătoare şi identificarea comportamentelor utile pe căi personale. Performanţa este în acest caz comparabilă doar cu celelalte aspecte ale dezvoltării copilului şi cu propria performanţă anterioară, nu cu un standard extern.

Comparaţia cu el însuşi în performanţele anterioare o face atât copilul cât şi pedagogul, aceasta fiind una din motivaţiile descoperirii progresului individual. Aceasta pentru că în epoca post-industrială a secolului XXI învăţământul trebuie să dezvolte oameni care să poată învăţa toată viaţa, să poată inventa şi colabora pentru a se realiza în aceste profesii viitoare.

Programa şcolară pentru clasele 1-4 este aceeaşi cu cea din învăţământul tradiţional, iar deprinderile şi cunoştinţele programate a fi assimilate pe parcursul acestor patru ani sunt aceleaşi (deprinderi de limbă şi limbaj, scrisul, cititul, deprinderi de măsurare, cele 4 operaţii aritmetice, deprinderi artistice de desen, pictură, modelaj, muzică, cunoştinţe despre natură, dezvoltare fizică, educaţie moralcivică).

Deprinderi opţionale, precum limbi străine se învaţă în funcţie de posibilităţile şcolii sau ale părinţilor. Diferenţa constă în metoda de formare a acestora care derivă din principiile Step by Step.

Nu se încurajează competiţia
Până la 12 – 14 ani funcţiile de cunoaştere şi procesele emoţionale ale copiilor nu sunt complet dezvoltate, mature. Individualizarea prin motivare pozitivă şi învăţarea colaborarii în lucrul pe centrele de activitate ajută la formarea şi maturizarea acestor funcţii. La aceste vârste copilul nu e încă apt să înţeleagă şi să suporte competiţia fără urmări negative. Copiii cu diferenţe foarte mari de performanţă colaborează în sarcini, fără ca diferenţele de ritm şi stil individual să perturbe achiziţiile. Nu există categorisiri şi ierarhizări ale copiilor. Colaborarea este cultivată în locul concurenţei.

Clasa Step by Step
Într-o clasă Step by Step nu veţi găsi bănci rigide, ci mese mobile cu scăunele de jur împrejur. Clasele sunt mochetate pentru ca anumite activităţi să se desfăşoare cu copiii aşezaţi pe podea (ceea ce place mult copiilor). Mesele sunt delimitate între ele de rafturi cu materiale didactice specifice unei activităţi (matematică, ştiinţe, arte, citire, construcţii, scriere), constituind astfel Centrele de activitate. Pe pereţi veţi vedea diferite materiale care personalizează copiii (poze sau semne proprii fiecăruia, date de naştere, etc) şi care planifică activităţile elevilor, precum şi responsabilităţile lor. Veţi mai vedea afişate regulile clasei, stabilite de comun acord. De asemenea se pot vedea calendarul personalizat al zilelor scurse şi viitoare, cu evenimentele ce interesează. In mijlocul clasei, un spaţiu cât mai larg posibil este dominat de un scaun cu inscripţia “Scaunul autorului”; este locul din care fiecare copil îşi expune rezolvările, experienţele, ideile proprii, în faţa celorlalţi colegi, în diferite momente ale zilei de activitate. Această postură îl face pe copil responsabil în faţa celorlalţi copii, dar îi acordă fiecăruia, la momentul respectiv, atenţia şi respectful cuvenite.

Evaluare fără note
Copilul îşi prezintă, din Scaunul autorului, rezolvările sarcinilor la fiecare centru de activitate, precum şi orice rezultat al activităţii sale extraşcolare (la întâlnirea de dimineaţă). Completările, întrebările, înţelesurile celorlalţi şi întrebările conducătoare ale învăţătorului îl vor face să-şi înţeleagă corectitudinea sau incorectitudinea demersului, fără să fie notat, clasificat. Lucrările cu rezolvările sarcinilor ale tuturor copiilor sunt expuse în clasă. În timp, mapa cu lucrări a fiecărui copil – cuprinzând lucrări datate şi comentate – devine oglinda progresului acestuia faţă de el însuşi. Părinţii au posibilitatea de a-şi evalua copiii în mai multe moduri:

1. participând la clasă şi constatând eficienţa în rezolvarea sarcinilor de un anume tip,

2. răsfoind mapa personală a copilului – unde găseşte evoluţia în timp a rezultatelor sarcinilor copilului,

3. urmărind caietul de evaluare al învăţătorilor,

4. prin discuţiile deschise despre progrese şi dificultăţi, despre unde se poate insista acasă şi cum se poate face aceasta.

Principiile alternativei Step by Step

1. Respect pentru copil
Alternativa Step by Step consideră copilul ca pe o persoană demnă de respect, unică şi caută să-i asigure o continuitate individuală în dezvoltare, precum şi practici de dezvoltare adecvate, specifice lui. Cooperarea şi colaborarea au drept scop verificarea demersurilor şi experienţelor individuale de descoperire a lumii şi valorizarea lor.

2. Educaţie individualizată
Predarea este orientată în funcţie de necesităţile copilului şi în ritmul său propriu. Învăţarea se produce prin descoperire individuală, acceptându- se şi încurajându-se moduri personale de-a înainta în formarea deprinderilor şi în cunoaştere (exemple: scrisul cu mâna stângă, moduri individuale de exprimare şi cunoaştere, încurajarea experimentelor de descoperire etc.)

3. Învăţare umăr la umăr
Copiii învaţă în Centre de activitate – zone delimitate ale clasei, dotate cu material didactic specific unei activităţi, în care un număr mic de copii se confruntă, individual sau în grup, cu sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare. Drept urmare, educatorul nu mai stă faţă în faţă cu copilul – poziţie de confruntare, inegală, ci umăr la umăr – poziţie de colaborare, egală, în care educatorul sugerează şi întăreşte motivaţia pozitivă de descoperire a copilului.

4. Participarea părinţilor
Părinţii sunt invitaţi să participle efectiv la clasă. Prezenţa unui părinte în clasă este un fapt firesc. Poziţia “umăr la umăr” a educatorului cu copilul în centrele de activitate facilitează această participa

GHID PENTRU PĂRINŢI

Ce să faci dacă ai ales Step byStep pentru copilul tău:

• Află regulile din clasă şi întăreşte-le şi în familie.
• Întăreşte disciplina de dialog şi de relaţie. O regulă se stabileşte de către două sau mai multe persoane cu aceleaşi drepturi de manifestare, în consens. Puterea brută sau majoritatea hotărăsc doar atunci când nu putem comunica direct pentru a ajunge la un consens. O regulă odată stabilită, încălcarea ei duce la consecinţe negative. Încurajează respectarea regulilor. Fii transparent. Dar nu uita: respectă şi tu regulile în relaţia cu copilul!
• Încurajează iniţiativele pentru descoperire, chiar pe cele despre care ştii că sunt nefructuoase, ori diferite de cele ştiute (nu opri, nu corecta, nu critica). Încurajează comportamentele pozitive şi efortul, chiar dacă rezultatul nu e cel corect, aşteptat; ndrumă copilul fără a impune; explică interdicţia şi aplic-o doar în caz de pericol evident.
• Găseşte situaţii motivatoare în care copilul să-şi poată îmbunătăţi abilităţile acolo unde e mai slab. Constrângerea, impunerea îl fac să se simtă inferior. Nu uita, copilul este în atmosfera unei clase în care ceilalţi nu sunt criticaţi; astfel se va simţi persecutat.
• Încurajează acasă cele învăţate la şcoală: încurajează-l să numere produsele cumpărate, să calculeze cheltuielile şi restul, să scrie liste de activităţi de week-end, comentează împreună cele văzute – evenimente, spectacole, filme, programe TV etc.
• Colaborează cu învăţătorii pentru a-ţi cunoaşte copilul şi pentru a nu produce confuzii în sufletul şi mintea lui.
• Fă cunoştinţă şi cu ceilalţi părinţi; poate au şi ei soluţii pentru o bună conlucrare cu copilul. Comunicarea copilului cu adulţii devine astfel mai uşoară.

In multe şcoli şi grădiniţe Step by Step există o sală a părinţilor, în care aceştia îşi împărtăşesc experienţele de părinţi. Comunicarea şi legătura socială sporeşte integrarea familiei şi a copilului în comunitate. În Bucureşti există şi un centru de consiliere pentru părinţi –“Calypso”.

Mind
Nici un raspuns pentru “Educaţia respectului pentru copii”

Lasa un comentariu